Search

อาหารคลีนคืออะไรกันแน่

Updated: Apr 12ปัจจุบันนี อาหารคลีนกําลังเป็น อาหารยอดฮิตในกลุ่มที่รักสุขภาพ หรือกลุ่มทีต้องการลดน้ำหนัก ซึงแท้ที่จริงแล้วอาหารคลีนใช่อาหารสําหรับคนลดความอ้วนหรือไม่…


อาหารคลีน (Clean Food) คือ อาหารทีไม่ผ่านการปรุงแต่งด้วยสารเคมีต่าง ๆ หรือผ่านการแปรรูปน้อยที่สุด อาหารเหล่านี้จะเป็นอาหารทีสดสะอาด ผ่านขั้นตอนการปรุงแต่งมาน้อยหรือไม่ผ่านการปรุงแต่งเลย เน้นธรรมชาติของอาหารนั้นเป็นหลัก ไม่ผ่านกระบวนการหมักดองหรือปรุงรสใดๆ มากจนเกินไป เช่น เค็มจัด หวานจัด หรือ มัน เป็นต้น อย่างไรก็ตามในบางครั้งการปรุงแต่งอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น สุกพอดี ไม่ใส่เครืองปรุงมากเกินไป ก็ไม่ได้เป็นภัยอันตรายต่อร่างกายเช่นกัน ดังนั้นถ้าเรา รับประทานอาหารตามปกติถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยไม่ปรุงแต่ง หวาน มัน เค็ม มากเกินไป ก็สามารถมีสุขภาพทีแข็งแรงได้


การรับประทานอาหารแบบคลีน คือ การรับประทานอาหาร 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม คือต้องมีทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ผัก ผลไม้ และไขมัน ในปริมาณทีเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ไม่ใช่การเน้นรับประทานทานผักเยอะๆ แต่เพียงอย่างเดียว โดยสรุปอาหารคลีนเป็นอาหารที่ถูกหลักโภชนาการประเภทหนึง ซึ่งมีสรรพคุณที่ดีสําหรับคนทีอ้วน เนื่องจากไม่ผ่านการปรุงแต่งเติมไขมัน ความหวาน ความเค็ม เพราะอาหารคลีนส่วนใหญ่จะใช้วัตถุดิบทีคง เดิมจากธรรมชาติ ไม่ผ่านการปรุงแต่งสังเคราะห์ หรือหากจะมีการปรุงแต่งก็มีการปรุงแต่งที่น้อยถึงน้อยที่สุด ซึงจะมีผลดีต่อคนทีต้องการลดน้ำหนัก ลดความอ้วน ลดไขมัน และคนทีใส่ใจกับสุขภาพของตนเอง


ชมเมนูคลีน รสชาติไม่คลีนของเราCr. https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/admin/article_files/1205_1.pdf

#อาหารคลีนคืออะไร

#กินอาหารคลีน

0 views

Copyright 2019 clean2lean.com All rights reserved.